Проєкт «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ КРИЗИ В УКРАЇНІ»

«Проєкт «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ КРИЗИ В УКРАЇНІ», реалізує Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти» у рамках СПІЛЬНО – програми Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни. Програма СПІЛЬНО об’єднує зусилля ЮНІСЕФ з урядом, місцевими органами влади, громадським сектором, бізнес-партнерами заради кожної дитини в Україні».

Мета – сприяти набуттю компетентностей дітьми старшого дошкільного віку відповідно до вимог державного стандарту дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) перед вступом до школи, педагогічна підтримка батьків.

Очні зустрічі проводитимуться з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою; які є в списковому складі вихованців, але з різних причин не відвідували заклад дошкільної освіти; які отримували дошкільну освіту лише дистанційно.

Під час зустрічей педагогами будуть організовані різні види діяльності за освітніми напрямами, визначеними у державному стандарті дошкільної освіти, які сприяють розвитку компетентностей, базових якостей особистості та збагачують досвід дитини.

Усі зустрічі будуть спрямовані на розвиток кожної дитини з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Будемо раді партнерській взаємодії з родинами у питаннях організації освітнього процесу та участі у спільній діяльності.

Перевага надається дітям старшого дошкільного віку з метою формування у них компетентностей, передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, перед вступом до першого класу, сприяння соціалізації дітей.